Indeks giełdowy

System zbiera informacje o udostępnionych wartościach spółek giełdowych WIG20 i przedstawia je w formie przewijającego się paska, zawierającego informację o nazwie firmy, wartości akcji oraz ostatniej zmianie.

Zlecenie zrealizowane na potrzeby zaplecza SEO.

Status: zrealizowane i wdrożone