Obsługa abonenta

System zaprojektowany do obsługi dużej ilości klientów, z dowolnego komputera z dostępem do internetu.

Do głównych elementów i składników systemu należą:

  • system wyliczania i wystawiania faktur abonamentowych na podstawie stałego abonamentu i zmiennych czynników
  • system obsługi sieci informatycznej
  • system powiadamiania sms o promocjach, awariach lub indywidualnych wiadomościach dla abonenta
  • system wsparcia kontaktu z klientem

Status: zrealizowane i wdrożone