Obsługa reklamacji

System powstał w celu ułatwienia, usprawnienia i o ile to możliwe – zautomatyzowania – obsługi reklamacji w dużej sieci sklepów obuwniczych.

Do głównych elementów i składników systemu należą:

  • system powiadamiania klienta poprzez SMS o stanie reklamacji
  • system kierowania reklamowanym produktem (magazyn, naprawa, wymiana, zwrot)
  • system wyszukiwania nowych par oraz automatyczne ich przekierowanie do odpowiedniego sklepu
  • system kontroli i monitoringu wszystkich przetwarzanych reklamacji

Status: zrealizowane i wdrożone