System obsługi OSK

oskSystem powstał jako wsparcie prowadzenia ośrodka szkoleń kierowców. Zadaniem było ułatwienie procesu rejestracji i zarządzania kursantami, organizacji czasu pracy instruktorów oraz wsparcie w organizacji planów jazd dla wszystkich zainteresowanych. System wykonuje również proste wyliczenia księgowe oraz generuje oczekiwane statystyki.

Umożliwia:

– rejestrację kursantów (samodzielną lub poprzez pracownika)

– dopisanie do systemu instruktorów z możliwością rezerwacji przez nich czasu wolnego oraz dostepnego.

– planowanie jazd, z kontrolą ilości jazd na dany dzień, tydzień, kurs

– powiadomienia i przypomnienia o planowanych jazdach

– system obsługi płatności za kurs

– generowanie dokumentu po ukończeniu kursu

– statystyki odbytych jazd

– statystyki zużycia pojazdów