sms

Obsługa abonenta

Obsługa abonenta

System zaprojektowany do obsługi dużej ilości klientów, z dowolnego komputera z dostępem do internetu. Do głównych elementów i składników systemu należą: system wyliczania i wystawiania faktur abonamentowych na podstawie stałego abonamentu i zmiennych czynników system obsługi sieci informatycznej system powiadamiania sms o promocjach, awariach lub indywidualnych wiadomościach dla abonenta system...

Read More

Obsługa reklamacji

Obsługa reklamacji

System powstał w celu ułatwienia, usprawnienia i o ile to możliwe – zautomatyzowania – obsługi reklamacji w dużej sieci sklepów obuwniczych. Do głównych elementów i składników systemu należą: system powiadamiania klienta poprzez SMS o stanie reklamacji system kierowania reklamowanym produktem (magazyn, naprawa, wymiana, zwrot) system wyszukiwania nowych par oraz automatyczne ich...

Read More